1396555049

Wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji na zlecenie (research)

Od dawna wiedziano, że dobra jakościowo, prawdziwa, uzyskana w odpowiednim czasie informacja zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji. Jednak, w ostatnich latach, pod wpływem zmian wewnątrz organizacji i otoczenia zewnętrznego informacje zaczęto rozpatrywać jako zasób i „broń strategiczną”, które pozwalają na realizację funkcji zarządzania bądź skutecznego konkurowania w zmieniających się realiach.

Współczesne organizacje, funkcjonujące w bardzo podatnym na zmiany otoczeniu, zmuszone są do szukania przewagi konkurencyjnej zarówno w sferze realnej, jak i w sferze regulacji systemu gospodarczego.

 • dedykowana informacja
 • weryfikacja wiarygodności
 • szukanie najlepszych rozwiązań

Tworzenie raportów i analiz (reports)

Ta grupa usług jest ściśle związana z informacją biznesową i będzie dotyczyła, przede wszystkim, klientów biznesowych.

Sporządzanie raportów, dotyczących aktualnej sytuacji branżowej, technologicznej, prawnej. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa, konkurencji, analiza własnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku, szans i zagrożeń, analiza możliwości eksportu lub importu towarów, analiza możliwości uzyskania tańszych substytutów surowców do produkcji i inne.

Mogą to być raporty bieżące, okresowe, stały monitoring z cokwartalnym raportem lub według ustaleń z klientem.

 • dedykowana informacja
 • weryfikacja wiarygodności
 • konsultacje informacyjne
541778_711911308819388_880303601_n

Budowa wąsko specjalistycznych baz danych (databases)

Dużo jest w Polsce oferentów obszernych baz danych, mających setki lub tysiące i więcej rekordów. Z reguły, taka baza danych musi zostać poddana dodatkowej obróbce, aby była aktualna i użyteczna, aby pochodząca z niej informacja była jakościowa. Globalni dostawcy baz danych, z reguły, nie badają dane „w głąb”, według wskazówek klienta. Nierzadko bazy danych dotyczą innych krajów, gdzie weryfikacja musi być w obcym języku, czasem połączona z weryfikacja osobistą, np. telefoniczną. W przypadku takich wąskospecjalistycznych baz danych bardzo przydatna jest fachowa pomoc specjalisty.
 • dedykowana informacja
 • weryfikacja wiarygodności
 • możliwość włączenia kompleksowej usługi

KOMPLEKSOWA usługa dla firm

Według życzenia Klienta, standardowa usługa informacyjna może być poszerzona o prowadzenie negocjacji z podmiotem zagranicznym, wyjazd na targi zagraniczne, przygotowanie oraz, ewentualnie, także prowadzenie spotkań z klientami zagranicznymi.
 • „realizacja pod klucz”
 • negocjowanie w imieniu klienta
 • info-konsultacje i/ lub aktywny udział na każdym etapie realizacji projektu